Osmium Portfoliotheorie
Osmium voor portfolio optimalisatie

Osmium voor portfolio optimalisatie

Door kristallijn osmium te diversifiëren (toe te voegen) aan beleggingsportefeuilles kan de volatiliteit (risico) worden geminimaliseerd terwijl het rendement wordt verhoogd.

Edele metalen (vooral osmium) als activaklasse zijn de perfecte diversificatie (toevoeging) voor beleggingsportefeuilles.
Een toevoeging van 0,5% tot 20% osmium optimaliseert een beleggingsportefeuille (bijv. van aandelen en obligaties), d.w.z. minimaliseert het risico (volatiliteit) en verhoogt tegelijkertijd het rendement.

Uw persoonlijke portefeuille-optimalisatie met kristallijn osmium

Test uw eigen portefeuille of strategie met behulp van de secties hieronder. U hoeft alleen maar uw portefeuilletype in te voeren en u krijgt de bijbehorende curven met toevoeging van osmium en zonder toevoeging van osmium te zien ter vergelijking in de grafiek hieronder. U kunt ook de hoeveelheid toegevoegd osmium wijzigen door het percentage te wijzigen en vervolgens de curven te laten weergeven. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Michael Karl Gasser op +43 676 3137750.

Portfolio optimalisatie met osmium 01.01.2018 - 26.02.2024

Basis portfolio:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Prestatie zonder osmium:+3,3% Winst
Prestatie zonder 0smium:+11,9% Winst               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

AX = Duitse aandelenindex | MSCI World = Wereldaandelenindex | REX = Duitse obligatie-index | © door Osmium Institut Deutschland - Michael Karl Gasser
Risicowaarschuwing: Alle grafiekcombinaties tonen waarden uit het verleden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige ontwikkelingen.

Moderne portefeuilletheorie

De moderne portefeuilletheorie gaat terug naar een proefschrift van de Amerikaanse econoom Harry M. Markowitz in 1952. Zijn werk was revolutionair op het moment van publicatie en hij ontving er de Nobelprijs voor Economie voor in 1990.

Het doel van de portefeuilletheorie is aanwijzingen te geven voor de best mogelijke combinatie van beleggingsalternatieven om een optimale portefeuille te vormen. (risico versus rendement) Op die manier moet het risico van een effectenportefeuille worden geminimaliseerd zonder dat het verwachte rendement daalt. Een noodzakelijke voorwaarde hierbij is dat de activaklassen zo min mogelijk met elkaar correleren.

Osmium als portefeuille-optimalisator

Volgens de moderne portefeuilletheorie hebben wij voor een goed gediversifieerde portefeuille activaklassen nodig die zo weinig mogelijk met elkaar correleren om het risico te minimaliseren en tegelijkertijd het rendement te verhogen.

Aangezien kristallijn osmium weinig correleert met andere activaklassen, wordt niet alleen het rendement verhoogd, maar wordt tegelijkertijd de fluctuatiemarge (volatiliteit) verminderd en wordt dus de totale portefeuille afgevlakt. Dit is wat elke belegger wil: hogere rendementen met tegelijkertijd minder neerwaartse dips.

Edel metalen als activaklasse, en osmium in het bijzonder, zijn de perfecte diversificatie als tastbare activa voor beleggingsportefeuilles.
Een toevoeging van 0,5% tot 20% osmium optimaliseert een beleggingsportefeuille van bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Dit betekent dat de volatiliteit en dus het risico worden geminimaliseerd en tegelijkertijd het rendement wordt verhoogd.

 

Risicocommentaar: Alle grafiekcombinaties tonen cijfers uit het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige ontwikkelingen.
De informatie vormt geen uitnodiging, aanbod of enige andere rechtshandeling, in het bijzonder een aankoop. Aan beleggingen in aandelen, obligaties en edel metalen zijn, naast kansen op een hoog rendement, aanzienlijke risico's verbonden, die kunnen leiden tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. De inhoud mag niet worden geïnterpreteerd als financieel, juridisch of fiscaal advies. De informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van betrouwbaar geachte bronnen. Desondanks kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Het Osmium Instituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, inclusief gederfde winst of enige andere directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie die op deze site wordt verstrekt. Gebruik van de informatie op deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Osmium Instituut.

 
© 2024
Fenster schlie├čen
Osmium voor portfolio optimalisatie