Osmium Portfoliotheorie
חוֹתָם אתר

חוֹתָם אתר

שם ספק OSMISAFE GmbH
מיוצג על ידי Patrik Müller
   

מידע

HRB-No:
Tax No.:
VAT no.:
   
כתובת Anton-Heinen-Straße 86
50181
Bedburg
   

פרטי קשר

דוא״ל
טלפון 49 177 728 7450
טלפקס
   

:תפעול טכני

Werbeagentur PR3000 e.U.
Schemerlhöhe 300
8076 Vasoldsberg
Tel.: 
Fax:  

 

 

יישוב סכסוכים

איננו מוכנים או מחויבים לקחת חלק בהליכי יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית.

חבות על תוכן

כנותני שירות, אנו אחראים לתכנים של אתרי אינטרנט אלה על פי Sec. 7, סעיף 1 חוק הטלמדיה הגרמני (TMG). עם זאת, על פי Sec. 8 עד 10 חוק הטלמדיה הגרמני (TMG), ספקי שירות אינם מחויבים לפקח לצמיתות על מידע שנשלח או מאוחסן או לחפש ראיות המצביעות על פעילות בלתי חוקית.

החובות המשפטיות להסרת מידע או לחסימת השימוש במידע על פי החוקים הכלליים נותרו ללא עוררין. במקרה זה, אחריות אפשרית רק בעת ידיעת על הפרה ספציפית של החוק. תכנים לא חוקיים יוסרו מיד בזמן שנדע עליהם.

חבות על קישורים

ההצעה שלנו כוללת קישורים לאתרי צד שלישי חיצוניים. אין לנו השפעה על התוכן של אתרים אלה, ולכן איננו יכולים להבטיח תכנים אלה. ספקים או מנהלי אתרים מקושרים אחראים תמיד לתוכן שלהם.

האתרים המקושרים נבדקו בגין הפרות אפשריות של החוק בעת הקמת הקישור. תוכן לא חוקי לא זוהה בעת הקישור. לא ניתן להטיל ניטור קבוע של תכני אתרים מקושרים ללא אינדיקציות סבירות לכך שהייתה הפרה של החוק. קישורים לא חוקיים יוסרו מיד בזמן שנדע עליהם.

זכויות יוצרים

תכנים ואוספים המתפרסמים באתרים אלה על ידי הספקים כפופים לחוקי זכויות היוצרים הגרמניים. רבייה, עריכה, הפצה וכן שימוש מכל סוג שהוא מחוץ לתחום חוק זכויות היוצרים דורשים אישור בכתב של המחבר או היוזם. הורדות ועותקים של אתרי אינטרנט אלה מותרים לשימוש פרטי בלבד.

השימוש המסחרי בתוכן שלנו ללא אישור היוצר אסור.

חוקי זכויות יוצרים של צדדים שלישיים מכובדים כל עוד התוכן באתרים אלה אינו מקורו בספק. תרומות של צדדים שלישיים באתר זה מסומנות ככאלה. עם זאת, אם אתה מבחין בהפרות כלשהן של חוק זכויות היוצרים, אנא יידע אותנו. תוכן כזה יוסר באופן מיידי.גילוי נאות אודות המונופול
 
Fenster schließen
חוֹתָם אתר